Leesclubtip: Anjet Daanje - Veelvuldig en alleen

Alle leesclubtips

 • Leesclubtip: Stefan van Dierendonck - En het regende brood

  Leesclubtip: Stefan van Dierendonck - En het regende brood

  Met En het regende brood schreef debutant Stefan van Dierendonck een zinderende roman, waarin hij de grenzen van de katholieke kerk verkent. Een literaire meesterproef en een eerbetoon aan een onbegrijpelijk instituut.

 • Leesclubtip: Bert Natter - Hoe staat het met de liefde?

  Leesclubtip: Bert Natter - Hoe staat het met de liefde?

  Bert Natters romandebuut Begeerte heeft ons aangeraakt werd bekroond met de Selexyz Debuutprijs 2009 en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2010. Er werden ruim 30.000 exemplaren van verkocht. Zijn tweede roman Hoe staat het met de liefde? is een eigenzinnig, geestig en ontroerend verhaal over een jonge vrouw die worstelt met de liefde in haar leven en achtervolgd wordt door het verdriet uit haar verleden.

 • Leesclubtip: Marieke Groen - Liefde is een afspraak

  Leesclubtip: Marieke Groen - Liefde is een afspraak

  Met een soepele pen, in heldere zinnen en met levensechte dialogen schetst Marieke Groen de onttakeling van een relatie, en toont hoe een leven ongezien kan ontsporen. Liefde is een afspraak is een beklemmende roman over liefde en de angst om die te verliezen.

 • Leesclubtip: Debby Petter - Ik ben er nog

  Leesclubtip: Debby Petter - Ik ben er nog

  Debby Petter (1956), was al volwassen toen ze de geschiedenis van haar moeder Hélène bij stukjes en beetjes te horen kreeg. Door zich te verplaatsen in het meisje van toen, brengt ze de beklemmende werkelijkheid van een kind in oorlogstijd dichtbij. Een ontroerend document met de alleszeggende titel Ik ben er nog.

 • Leesclubtip: Anjet Daanje - Gezel in marmer

  Leesclubtip: Anjet Daanje - Gezel in marmer

  Gezel in marmer is een beeldend geschreven, ingehouden vertelde roman over de gecompliceerde vriendschap tussen twee vrouwen, over commercie en roem die de kunst verdringen, en over illusies die niet standhouden.

Leesclubtip: Anjet Daanje - Veelvuldig en alleen

Inleiding

Een ingehouden vertelde, meeslepende roman over de dubbelzinnige waarheid, de onbetrouwbaarheid van herinneringen, en over schuld in haar vele grillige gedaanten.

Inhoud

Daan ligt al zeven jaar in bed, maar hij is niet ziek. Hij heeft zich vrijwillig in zijn kamer teruggetrokken. Hij kijkt televisie, luistert muziek, leest, en elke dag komen er vrienden op bezoek om hem over hun leven te vertellen. In hun overzichtelijke verhalen is de wereld mooi, begrijpelijk, flexibel, en vooral veilig ver weg.
Hoewel Daan doet voorkomen alsof hij alleen uit intellectuele overwegingen in bed blijft, is er nog een andere, duidelijker reden. Door een op het eerste gezicht onbelangrijke beslissing van hem is er zeven jaar geleden iets vreselijks gebeurd, en nu is hij bang voor de consequenties die zijn daden kunnen hebben.
Aan de hand van de verhalen van zijn bezoekers en van zijn eigen herinneringen probeert hij de aanleiding en de gevolgen van die fatale beslissing te achterhalen. Maar hoe meer zijn bezoekers hem vertellen, en hoe dieper hij in zijn geheugen graaft, hoe ongrijpbaarder de waarheid wordt. Tot de geschiedenis zich lijkt te herhalen.

Over Geschiedenis maken

'Een zeer bijzonder boek dat me flink aan het peinzen zette.’ – Leeuwarder Courant

‘Origineel van stijl en structuur speelt deze prachtige roman een vernuftig spel met werkelijkheid en verbeelding, met schuld en boete en met heden en verleden.’ – Biblion

‘De omzichtige, gelaagde structuur en de gecompliceerde thematiek maakt Veelvuldig en alleen een raadselachtig, geheimzinnig boek. Maar de schrijfster slaagt erin de lezer te verleiden steeds dieper het doolhof van herinneringen binnen te gaan.’ – Nieuwsbrief Letteren

‘Daanjes schrijfstijl is gebald, zeer plastisch maar ook zeer rijk aan vergelijkingen en metaforen.’ – Leesidee

Stephanus Fry

Anjet Daanje (1965) schreef eerder de romans Pianomuziek in de regen, De blinde fotograaf en Suikerbeest. Daarnaast schreef zij het scenario voor de korte speelfilm Dajo geregisseerd door Hanro Smitsman. Voor haar proza kreeg zij het Belcampo Stipendium 2004 toegekend. In januari 2006 verscheen haar roman Gezel in marmer verschijnen.
Zie ook: www.anjetdaanje.nl

Discussievragen

1. In het boek zit een aantal vooruitwijzingen waarbij de schrijfster letterlijk een of meer zinnen uit een pas later in het boek beschreven gebeurtenis citeert. De meeste vooruitwijzingen zijn aan het einde van het boek te vinden, er zit er echter ook een in het begin. Kunt u aangeven welke vooruitwijzingen u zijn opgevallen? Wat is volgens u het nut van deze vooruitwijzingen?
2. Wat is volgens u het belangrijkste thema van het boek? Hoe wordt dat thema door de schrijfster in het boek verwerkt?
3. In het boek worden verschillende visies op Justins dood gegeven, maar de lezer weet nooit helemaal zeker wat er is gebeurd. Wat is volgens u de waarschijnlijkste visie, en waarom? Welke aanwijzingen kunt u daarvoor in het boek vinden?
4. Gelooft u dat Daan schuldig of onschuldig is aan Justins dood, en waarom? Gelooft u dat Daan schuldig of onschuldig is aan Martens dood, en waarom?
5. Gelooft u dat Floor schuldig of onschuldig is aan Justins dood, en waarom? Gelooft u dat Floor schuldig of onschuldig is aan Martens dood, en waarom?
6. Het eerste hoofdstuk van het boek valt een beetje uit de toon, omdat het in tegenstelling tot de andere hoofdstukken, uitsluitend een gebeurtenis behandelt die in het heden plaatsvindt. Waarom zou de schrijfster dit hoofdstuk aan het boek hebben toegevoegd, denkt u?
7. Aan het einde van het boek worden er door Daan en Marten een aantal verzonnen situaties beschreven die variaties vormen op elkaar, maar ook op andere gebeurtenissen in het boek. Kunt u aangeven om welke situaties het gaat, en naar welke andere gebeurtenissen zij verwijzen?
8. Daan durft zijn kamer niet meer uit te komen omdat hij bang is voor de buitenwereld, daarom is hij in zijn fantasie gevlucht. Gelooft u dat die vlucht in de fantasie de gewenste veilige uitwerking op zijn leven heeft?
9. Waarom zou de schrijfster ervoor hebben gekozen om heden en verleden, werkelijkheid, herinnering en fantasie in het boek door elkaar te laten lopen? Gelooft u dat deze ingewikkelde structuur een meerwaarde aan het boek geeft?
10. Welke leidmotieven kunt u vinden in het boek? Wat is de functie van die leidmotieven?
11. De titel Veelvuldig en alleen is afkomstig uit een gedicht van Leo Vroman. Waarover gaat dit gedicht, en waarom zou de schrijfster juist dit gedicht hebben genomen? Naar welke omstandigheden in de roman verwijst de titel Veelvuldig en alleen?
12. De gebeurtenis waar het hele boek om draait (de dood van Justin) is eigenlijk een gegeven voor een whodunit. Op welke manier speelt de schrijfster hiermee? Gelooft u dat zij hier een diepere bedoeling mee heeft?