Contact

Uitgeverij Thomas Rap

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
Fax algemeen: 020 – 305 98 24
Fax verkoop/publiciteit: 020 – 305 98 39
E-mail: info@debezigebij.nl
www.facebook.com/uitgeverijthomasrap

Verkoop en Distributie België

WPG Uitgevers België
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
Telefoon: +32 3285 7200
Fax: +32 3285 72 99
info@wpg.be

Auteursfoto’s

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

 

logo Created with Sketch.