FemCity #24: Ongehoorde verhalen over afstand en adoptie @Pakhuis de Zwijger

Livecast Pakhuis de Zwijger | Online evenement | Gratis
Voor meer informatie zie hier.

Bij afstand en adoptie denken we vaak aan verhalen uit het buitenland. Minder bekend is dat in ons eigen land tussen 1956 en 1984 vele duizenden vrouwen hun kind afstonden ter adoptie, of ze dat nu wilden of niet. Vaak kregen ze hun baby na de bevalling niet te zien en werden ze geïnstrueerd om niemand te vertellen dat ze een kind hadden gekregen. Christel Don, freelancejournalist en schrijver, werpt nieuw licht op deze geschiedenis. In haar boek Afstandsmoeders praat ze met tien vrouwen over de gedwongen afstand van hun pasgeborene en hoe deze gebeurtenis hun verdere leven tekende. In navolging op die opgetekende gesprekken, praten we verder over deze donkere geschiedenis met Nederlandse afstandsmoeders en geadopteerden. Wat kunnen we van hun ervaringen leren? En is adoptie in de huidige vorm nog wel houdbaar?