Manuscripten

Uitgeverij Thomas Rap ontvangt je manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Je kunt je manuscript e-mailen naar manuscripten@thomasrap.nl

Voorwaarden manuscript:

  1. regelafstand 1,5;
  2. Voorzie het manuscript van een heldere synopsis van maximaal 2 pagina’s waarin het boek kort samengevat wordt;
  3. Voorzie het manuscript van een begeleidende brief waaruit blijkt wie de auteur is en wat de opzet van het boek is;
  4. Stuur het manuscript als PDF- of Word-document mee met de mail.

Voorts is de gang van zaken als volgt: het manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, nemen wij enkel contact met u op indien wij mogelijkheden zien voor een samenwerking of om meer informatie te vragen.